SƏRGİLƏRİN TƏŞKİLİ

Sərgilərin təşkil olunması xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir:

 

  - Ekspozisiyaların qurulması

  - Fərdi və qrup sərgilərin təşkili

  - Sərgilərin afişa, banner, kataloq və dəvətnamələrin hazırlanması