MƏQALƏLƏRİN YAZILMASI

- Təsviri İncəsənət Xadimləri haqqında məqalərin yazılması

- Təsviri sənətin müxtəlif sahələrinə aid elmi tədqiqat və arşadırma məqalərin yazılması

- Azərbaycan və dünya incəsənəti nümayəndələri haqqında bu sahədə ixtisaslaşmış əməkdaşlarımız tərəfindən elmi məqalələrin profesional şəkildə yazılması.

- Sərgi katoloqlarına məqalələrin yazılması