DİZAYN İŞLƏRİNİN GÖRÜLMƏSİ

Dizayn xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir:

 

  - Afişaların yığılması

  - Bannerin yığılması

  - Kataloq

  - Dəvətnamə