1.  Hyustondan gələn sənət səsi (Звук искусства из Хьюстона)
  2.  Cənnət meyvəsi - sənət əsəri ( Произведение «Райский плод» )
  3. Xalq Rəssamı Asəf Cəfərovun sənət dünyası (Мир творчества народного художника Асафа Джафарова)
  4. Azərbaycan təsviri sənətində qadın rəssamlar (Женщины художницы в Азербайджанском изобразительном искусстве)