FOTOÇƏKİLİŞLƏRİN APARILMASI

Fotoçəkilişlərin aparılmasına aşağıdakılar daxildir:

 

  - Sərgisi keçirilən rəssamın əsərlərinin foto çəkilişinin aparılması

  - Müxtəlif yaradıcı insanların fotoçəkilişinin aparılması

  - Sərgi kataloqları üçün fotoların çəkilməsi

  - Rəssamların yaratdığı əsərlərin təsnifatı və annotasiyaların hazırlanması